Vellukka Holmøyskarrenn

Av Øyvind

366 personar stilte til start i reserveløypa på Ullsheim. Arrangørane var heldige med vêret og løypene var fine.
Per Knut, Aslaug og Lars fekk heider © Øyvind Blakset
Per Knut, Aslaug og Lars fekk heider
Øyvind Blakset
Ivar Ulvedal i fint driv © Øyvind Blakset
Ivar Ulvedal i fint driv
Øyvind Blakset
I år hadde rennet 50-årsjubileum, so det var litt synd at ein ikkje fekk nytte den vanlege traséen. Men ein stor takk til løypemannskapet i Markane for flott reserveløype!
Det er 3 personar som har gått alle dei 50 renna. Det er Aslaug Åland, Per Knut Åland og Lars Bergset. Dette er ein stor prestasjon, og alle vart heidra under premieutdelinga.

Her finn du resultatlista frå konkurranseklassen
(Sist oppdatert 11.april 2017, 00:09)

Gå til nyhendearkiv