Oppstart av hopptreningar

Av Øyvind

Dei to førstkomande tysdagane (16. og 23. januar) blir det organiserte hopptreningar i Bjørkelibakkane kl. 19.00.
(Sist oppdatert 14.januar 2018, 23:19)

Gå til nyhendearkiv