Vaktliste for Vetenbadinga

Av Øyvind

Det er no sett opp ei vaktliste for haustsesongen av Vetenbadinga. Merk deg kor tid du skal vere medhjelpar!
Informasjonen ligg no under "Aktuelt" i høgremenyen. Du kan også klikke på denne linken for å sjå lista.
(Sist oppdatert 12.september 2018, 22:30)

Gå til nyhendearkiv