Badevakter og medhjelparar i vinter

Av Øyvind

Det er no oppdatert liste over kven som skal vere badevakter og medhjelparar på Vetenbadinga i vinter. Sjekk kor tid du er sett opp som vakt og legg det inn i kalendaren. Det er viktig at de stiller på oppsett dato, eller eventuelt byter med andre.
(Sist oppdatert 16.januar 2019, 22:35)

Gå til nyhendearkiv