All idrettsaktivitet i IL Veten er innstilt

Av Øyvind

Som alle har fått med seg, så er det iverksatt omfattande tiltak for å hindre vidare spreiing av koronaviruset.
IL Veten vil ikkje ha aktivitetar i laget framover inntil vi får nærare beskjed frå Idrettsforbundet.
(Sist oppdatert 12.mars 2020, 21:12)

Gå til nyhendearkiv