IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Årsmøte 2021

Start 20.03.2022
Arrangør IL Veten
Stad Nordfjord Fritidssenter

Sett av datoen!

Saker som medlemar ønskjer behandla på årsmøtet, kan sendast styret innan 6. mars.Fullstendig sakliste med alle saksdokument vert gjort tilgjengeleg for medlemar seinast 13.03.

Ved spørsmål som gjeld årsmøtet kan IL Veten kontaktast på post@veten.info.

Velkomen!

Vi håpar at så mange som muleg kjem

Med venleg helsing
Anita Karin, Marianne, Ivar, Tore og Berit
Styret IL Veten