IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Ekstraordinært Årsmøte IL Veten

Start 03.10.2023, 20:00
Stad Fjellvarden

Sak 1. Budsjett

Det vil bli framlagt nytt budsjett med tanke på investering i ny trakkemaskin. Bruk av eigenkapital på kr 1 000 000.

Sak 2. Lån

Det vil bli framlagt forslag om å gje styret mulighet til å ta opp lån på opp til 800 000kr dersom ein ikkje kjem i mål med sponsormidlar innen nyttår.