IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Nakkjen Ned

Start 14.04.2022, 14:00
Arrangør IL Veten
Stad Nordfjord Fritidssenter

Registrering startar kl 10.00

Mininakkjen Ned frå kl 12.00.

Nakkjen Ned startar kl 14.00 frå toppen av Bergsetnakkjen (husk å rekne med tid til å gå opp!)