IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Nakkjen Ned 2022

Skrive: 14. Apr 2022

Registrering på rennkontoret ved Nordfjord Fritidssenter mellom kl. 10-12.

Mininakkjen Ned startar kl 12.

Nakkjen Ned startar kl 14.