IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Resultat Nakkjen Ned

Skrive: 14. Apr 2022

Det vart ei kjempefin Nakkjen Ned-dag på skjærtorsdag. 56 løparar med stort og smått stilte opp med ski, solbriller og godt humør og rennde med hud og hår. Heil 35 av dei gjekk heilt til topps og kom ned att stort sett alle.

Resultata finn du her.