IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Resultat Nakkjen Ned 2023

Skrive: 29. Sep 2023

Det var 39 som fullførte Nakkjen Ned i år. Det var 21 i Mininakkjen Ned. En strålande suksess i flott veir og flotte løyper.

Ikkje eit auge var tørt då Antti avslutta dagen med å sykle ned løypa i flott stil!

Resultata finn du her