IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Vetenrennet 2023 - Laurdag arrangerer IL Veten Vetenrennet. Vi håpar så mange som mogleg har lyst å delta! Alle (under 20 år) frå Veten melder seg på til Veten sin mail: post@veten.info. Dei som er 20 år og eldre melder seg på elektronisk via Min idrett (sjå invitasjon).

Skrive: 30. Jan 2023

Laurdag arrangerer IL Veten Vetenrennet. Vi håpar så mange som mogleg har lyst å delta! Alle (under 20 år) frå Veten melder seg på til Veten sin mail: post@veten.info. Dei som er 20 år og eldre melder seg på elektronisk via Min idrett (sjå invitasjon).