IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Resultat Nakkjen Ned 2024

Skrive: 28. Mar 2024

Her gjekk det unna, sa mannen han hadde vore med på Nakkjen Ned. 36 fartsfolk og 20 mininakkjenarar stilte på i årets renn.

Resultata finn du her