IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Allidrett barn/idrettskule

    Skileik ved Nordfjord Fritidssenter
Skileik ved Nordfjord Fritidssenter

Allidrett barn er eit tilbud til alle barn f.o.m førskulen og ut barneskulen, 5-12 år. Mest kjent som idrettskule! Programmet vert lagt opp med tanke på variasjon, slik at ein får prøvd seg på ulike aktivitetar.  Vi har idrettskule frå veka etter haustferien og fram til påske. Idrettskule er stort sett på tysdagar, men det kan variere litt ved enkelte aktivitetat. Følg med på planen!

Leiar: Bente Ø. Ulvedal

Medlem: Thomas Bergset Mandal

Medlem: Monica Beate M. Hesjedal

Idrettskulen får prøve seg på karate med instruktører frå Loen Karateklubb i Strynehallen.
Alpindag i regi av allidrett barn/ungdom i samarbeid med Hornindal Skisenter
Aktivitetar i gymsalen på Nordsida skule. Klatring når leiken ikkje fenger.
Nattorientering med Halloween-vri