IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Hopp

Hoppsporten treng rekruttering. IL Veten fokuserer per i dag på hopp for barn og har trening etter langrennstreninga ein dag i veka i vintersesongen.  

Leiar: Rune Rebni Peder

Medlem: Thea Sætre Bergset

Medlem: Bård Ove Bergset

Medlem: Vebjørn Bergset

Medlem: Dag Ulvedal

Premiering etter langsrenn vinter 2023