IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Fotball Veten - Hardbagg

    Heimekamp på Ålandsleite
Heimekamp på Ålandsleite

Vi samarbeidar med Hardbagg IL. Vi stiller fleire lag i Kongleriketurnering for dei minste. I tillegg har vi sesongen 2023 hatt eit G11- og eit J11-lag. Dette varierer frå år til år ettersom vi samlar fleire trinn for å få nok spelerar. Målet vårt er at alle som vil får vere med!

Leiar/trenar: Hans Erik Rand Roset

Medlem/trenar: Odd Arne Bergset

Medlem/trenar: Rune Rebni Pedersen

Medlem/trenar: Thomas Bergset Mandal

Heimekamp i kveldsol
Heimekamp i plaskande regn
Dei yngste deltek i Kongleriketurnering
Spennande for motstanderane å helse på publikum!
Nærmiljøanlegg ved Nordsida skule vert også brukt til trening