IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Gruppene

Idrettslaget driv aktivitetar i mange greiner. Vi har eigne grupper i desse idrettane: Ski: hopp-, kombinert-, langrenn og alpint. I tillegg har vi aktive utøvarar i skiskyting som går for og trenar i lag med Hardbagg sine løparar. Fotballgruppa driv vi og i lag med Hardbagg. Vidare har vi aktiv orienteringsgruppe og barneidrettsgruppe som driv idrettskule. Trimgruppa jobbar for å få til aktivitet mellom dei som ikkje driv aktivt med ein spesiell idrett.