IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Gruppene

Idrettslaget driv aktivitetar i mange greiner. Vi har eigne grupper i orientering, langrenn og hopp. Fotballgruppa driv vi i lag med Hardbagg IL. Vidare har vi allidrett for barn og allidrett for ungdom. Trimgruppa jobbar for å få til aktivitet mellom dei som ikkje driv aktivt med ein spesiell idrett. Under trimgruppa ligg vetenbading, fjelltrimmen og dametrimmen.