IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Velkomen til IL Veten si heimeside.

Siste nytt

Med stort og smått var det til saman 60 løparar som var med på årets Nakkjen Ned. Eit rundt tal, der altså.

Arrangement

Skilaup på Nordfjord Fritidssenter
Utsikt frå Bergsetnakkjen
Mot Sølvbergsstøylen
Hoppanlegget Bjørkelibakkane