IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Velkomen til IL Veten si heimeside.

Skilaup på Nordfjord Fritidssenter
Utsikt frå Bergsetnakkjen
Mot Sølvbergsstøylen
Hoppanlegget Bjørkelibakkane