IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Velkomen til IL Veten si heimeside!

IL Veten dekker bygdene Fjelli og Blakset på Nordsida i Stryn Kommune. Idrettslaget driv allidrett for barn og ungdom, fotball, orientering, langrenn og hopp, dametrim, fjelltrim og bading. I tillegg har vi lysløype og eit stort skiløypenett.


Vippsnummer: #582128

Email: post@veten.info

Facebook: https://www.facebook.com/ilvet..

Nordfjord Fritidssenter
Hoppanlegget Bjørkelibakkane
Barnevennlege løyper
Flotte løyper mot Sølvbergstøylen
Sol heile året!
Sølvbergstøylen
Vinterland
Sti ned mot Bergsetstøylen
Utsikt frå Bergsestøylen. Sti mot Bergsetnakkjen.
Barnevenleg fjelltur.
Utsikt frå Heida
Bergsetstøylen
Fint å sykle frå Nordfjord Fritidssenteret til Sagedammen, via Demmene.
Demmene
Demmene
Demmene