IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Om IL Veten

IL Veten vart skipa i 1909. Idrettslaget dekker bygdene Fjelli og Blakset på Nordsida i Stryn Kommune. Vi har 275 medlemmar. Idrettslaget driv allidrett for barn og ungdom, fotball, orientering, langrenn og hopp, dametrim, fjelltrim og bading. I tillegg har vi lysløype og eit stort skiløypenett. 

Stiftelsen Nordfjord Fritidssenter har avtale med Naturleg Aktiv når det gjeld klubbhuset, hytte og anneks. Naturleg Aktiv driftar Stryn Leirskule her. 

Styret IL Veten 2023

Leiar: Anita Karin Myklebust (Adresse: Bergsetvegen 84, 6795 Blaksæter. Mobil 92291004)

Nestleiar: Katrine Fjellvang

Kasserer: Tore Aabakken

Sekretær: Berit Takle

Medlem: Tord Sølvberg

Vippsnummer #582128 og bankkonto 3795.10.40631