IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Om IL Veten

Lokalisert på Nordsida i Stryn kommune, som ligg i indre Nordfjord.

Vi har klubbhus, hopp-, kombinert- og langrennsanlegg på Nordfjord Fritidssenter.

Informasjon om Stryn Leirskule.