IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Orientering

Leiar: Linda Håøy

Medlem: Kjell Ove Bergset

Medlem: Anders Bergset

Medlem: Bjarte Bergset

Medlem: Ivar Bergset