IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Allidrett ungdom

Allidrett ungdom er eit lågterskel tilbud for ungdom 13-19 år. Det er fokus på å ha det moro og vere i aktivitet ein gong i veka. Plan blir lagt med tanke på variasjon.

Leiar: Marianne Roset

Medlem: Knut Gunnar Ulvedal

Medlem: Anita Roset