IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Langrenn

    Skirenn ved Nordfjord Fritidssenter i regi av langrennsgruppa
Skirenn ved Nordfjord Fritidssenter i regi av langrennsgruppa

Langrennsgruppa har trening ein dag i veka i vintersesongen. Ein deler gruppa etter alder/nivå/ interesse. Det vert trena teknikk, kondisjon samt organisert skileik på stadion. Ein samarbeider også med allidrett barn og hopp, og har nokre fellestreningar og arrangement. 

I februar arrangerer langrennsgruppa Vetenrennet. I 2023 vart det klassifisert som eit ssf cup renn og samla mange frå nabobygder og -kommune ved Nordfjord Fritidssenter.

Leiar/trenar: Odd Arne Bergset

Medlem/trenar: Monica Beate M. Hesjedal

Medlem/trenar: Matias Sølvberg

Skileik
God stemning på stadion under Vetenrennet 2022
Mange aktive og skiglade barn
Lagsrenn
Fint for heile familien å vere på skirenn