IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

Siste nytt

Flott dag med kvalitetsprestasjonar i sporet!
I dag er det Nakkjen Ned! Registrering før kl 12. Møt opp!
Dersom nokon ønskjer digital deltaking, kontakt Ivar Bergset.

Arrangement

20.03.2022
14.04.2022, 12:00
14.04.2022, 14:00
06.11.2022, 12:30
Skilaup på Nordfjord Fritidssenter
Utsikt frå Bergsetnakkjen
Mot Sølvbergsstøylen
Hoppanlegget Bjørkelibakkane