IL Veten

IL Veten

Hagen
Kr. A. Vik
O. E. Hagen
Byggtorget
Stryn Hotel

TRAKKEMASKIN ER FINANSIERT OG BESTILT

Skrive: 30. Oct 2023

Då er trakkemaskina finansiert og bestilt! Den vil bli levert i desember.

Stor takk til alle som har bidratt:

Bygdefolk og vener av Nordsida kr 165 000

Enivest AS kr 100 000

Sparebankstiftinga S&Fj kr 300 000

Sparebanken Vest kr 400 000

Blikkenslager Kvamme AS kr 15 000

Sparebank 1 Søre Sunnmøre kr 10 000

Alexandra AS kr 10 000

O. E. Hagen AS kr 8000

Maskinfører Arve Aarøen kr 8000

Anleggsgartner J. Larssen AS kr 10 000

Nordfjord Optikk kr 7500

Vi ønskjer å oppgradere til gummibelter på maskina, og det kostar ca 300 000kr. Vi søker midlar til dette i håp om å kjøpe det i februar 2024.

Vi jobbar også med 3 års sponsoravtaler, og har fått vidareført dei fleste vi hadde frå før. No jobbar vi med nye. Slike kontrakter er med å skape forutsigbarhet med tanke på drift, som preparering og andre lagskostnadar.

Har DI BEDRIFT lyst å bidra? Ta kontakt på post@veten.info.